top of page
James3,5maand-18.jpg

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Shirley-Fay Fotografie 

Dit is de privacyverklaring van Shirley-Fay Fotografie. Shirley-Fay Fotografie respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Shirley-Fay Fotografie is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Shirley-Fay Fotografie haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@shirleyfayfotografie.nl

Contactgegevens:

http://www.shirleyfayfotografie.nl/

Lodewijk Napoleonstraat 7

2316 DX Leiden

info@shirleyfayfotografie.nl.nl

Persoonsgegevens die Shirley-Fay Fotografie verwerkt

Shirley-Fay Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s in opdracht gemaakt

– Gegevens over je activiteiten op onze website

– Internet browser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Shirley-Fay Fotografie verwerkt

Shirley-Fay Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@shirleyfayfotografie.nl dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shirley-Fay Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

- Om een fotoshoot in te plannen en te kunnen doen

- Om goederen en diensten bij jouw thuis af te leveren

- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om jouw betaling af te kunnen handelen

- Shirley-Fay Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzet belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Shirley-Fay Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Shirley-Fay Fotografie persoonsgegevens bewaart

Shirley-Fay Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Shirley-Fay Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Shirley-Fay Fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer je en shoot bij mij boekt, ga je, mits vooraf anders aangegeven, automatisch akkoord met dat de foto's online en offline gebruikt mogen worden voor mijn promotie doeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Shirley-Fay Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Shirley-Fay Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shirley-Fay Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Shirley-Fay Fotografie gebruikt

Shirley-Fay Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Shirley-Fay Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Shirley-Fay Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shirley-Fay Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shirleyfayfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Shirley-Fay Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Shirley-Fay Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Shirley-Fay Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shirleyfayfotografie.nl

bottom of page